Vi arbetar miljöanpassat

Miljön är viktig för oss ,

ett bra verktyg för oss gällande

arbetet med miljöfrågor är bland annat

ISO Standard 14001.  Vi är certifierade

enligt ISO 14001 sedan 1999.

REN EFFEKT AB JOBBAR MED VASCO AB I FJÄLLBACKA

MILJÖ OCH HÅLLBARHET

MILJÖARBETE

Miljön är viktig för oss alla, ett bra verktyg för oss gällande arbeta med miljöfrågor är bland annat ISO Standard 14001. Vi är certifierade enligt ISO 14001 sedan 1999. och tillverkar produkter till en rad olika företag. Alltid på ett miljöanpassat sätt. Våra kunder finns i framförallt Sverige men även utanför svenska gränser, i Norden, Europa och Asien.

FTI & REPA

Vasco AB är ansluten till Förpacknings & tidningsinsamlingen, FTI, tidigare REPAFTI är ett register för producentansvar. Producentansvaret är ett regelverk som är till för att skapa ett miljömässigt hållbart samhälle för framtiden.Det hela bygger på att den som producerar även skall ta ansvar för produkten efter slutanvändning. Vasco AB erlägger idag en avgift för hantering av tomemballage och bidrar till att miljöstationer för återvinning skall finnas.Miljön är viktig för oss även internt på företaget och därför källsorteras bland annat papper, wellpapp, trä, meltall, glas samt hård och mjukplast.