Vi arbetar miljöanpassat

Miljön är viktig för oss ,

ett bra verktyg för oss gällande

arbetet med miljöfrågor är bland annat

ISO Standard 14001.  Vi är certifierade

enligt ISO 14001 sedan 1999.

REN EFFEKT – produkterna produceras av oss på VASCO AB i Fjällbacka.

Vasco AB är certifierade för Miljösystemet ISO 14001 och Kvalitetsystemet ISO 9001

MILJÖ OCH HÅLLBARHET

MILJÖARBETE

Miljön är viktig för oss alla, Vasco AB är miljöcertifierat genom att man följer ISO 14001 sedan 1999. Vasco  tillverkar produkter till en rad olika företag och kan då bidra med milöanpassningar. Vasco´s kunder finns i framförallt Sverige men även utanför svenska gränser, i Norden, Europa och Asien.

Förpackningsansvar

Vasco AB är ansluten till Näringslivets Producentansvar. Det hela bygger på att den som producerar även skall ta ansvar för restprodukten efter slutanvändning. Vasco AB erlägger idag en avgift för hantering av emballage och bidrar därmed till att miljöstationer för återvinning kan finnas nära dig. Miljön är viktig för oss på alla plan och på Vasco källsorteras papper, wellpapp, trä, metall, glas samt hård- och mjukplast.